A empresa bota a andar no 1993, e adícase á:

  • colocación de prefabricados de escaiola: placas, molduras, arcos, etc…
  • colocación de placa de cartón ieso: tabiques, cámaras, teitor, mobeis, etc…

Sempre coa máxima profesionalidade en todo tipo de locais, vivendas, locais comerciais, baixos e garaxes.

Nas nosas intalacións temos un amplo muestrario de traballos realizados na propia nave e tamén de elementos para a decoración.