Colocación de teitos, molduras e caixas de persianas en 66 vivenas en Ourense.