Decoración dun portal na rúa do Progreso – Ourense.